Telli koduleht!

Kodulehe loomise teenus

Valmistame Teie ettevõttele veebilehe

Kodulehe loomise täisteenus - kõik vajalik veebilehe disainimisest kuni hoolduseni. Meie teenuse konkurentsieeliseks on ainulaadne kodulehe tellimise küsimustik, kaasaegne veebiarendus ja soodsad hinnad. Küsimustiku abil selgitame välja tellija vajadused ja soovid. Nende järgi valmistame parima hinnaga kvaliteetse kodulehe.

Teenuse eelised:

 • Ainulaadne lähenemine: Küsimustiku abil kohandatud lahenduste pakkumine tagab, et kliendi vajadused ja eelistused on täpselt mõistetud.
 • Kvaliteet: Kaasaegse tehnoloogia ja veebiarenduse parimate praktikate kasutamine tagab kõrge kvaliteediga veebilehe.
 • Konkurentsivõimeline hind: Teenuste hinnastamine 15 €/tund on soodne, eriti arvestades kohandatud lahenduste ja kvaliteedi taset. Hinnapakkumises on antud täpne hind, mis tagab kliendile kindluse, et lõpphind ei muutu.
 • Järelteenindus: 30 päeva tasuta järelteenindust ja sellele järgnev võimalus tellida tasuline hooldusteenus tagavad, et kliendid saavad pärast veebilehe avaldamist jätkuvat tuge.

Teenuse puudused:

 • Aja nõudmine: Küsimustiku täitmine võib võtta aega paarist päevast nädalani, mis võib mõne kliendi jaoks olla liiga aeganõudev.
 • Eelteadmiste vajadus: Küsimustiku täitmiseks on vajalik teatud määral eelteadmisi oma ettevõtte vajadustest ja veebilehe eesmärkidest, mis võib mõne kliendi jaoks olla keeruline.
 • Ettemaksu nõue: Nõutav ettemaks võib olla takistuseks väikeettevõtetele või alustavatele ettevõtjatele.

Mis kasu ettevõte kodulehest saab?

Koduleht on ettevõtte digitaalne visiitkaart. Selle kaudu saavad firma võimalikud kliendid tutvuda toodete ja teenustega ning teha informeeritud ostuotsuseid. Saab laiendada kliendibaasi ja suurendada usaldusväärsust. Kõik see aitab tõsta müüki.

Hästi tehtud veebileht on kui müügimees, kes töötab 24/7. See annab konkurentsieelise interneti otsingus. Nii jõuab ka väike või alles alustav ettevõte lihtsa vaevaga sihtgrupini. Kodulehe loomine on investeering, mis tasub end kiiresti ära.

Kodulehe loomine küsimustiku abil

Kodulehe tegemisel on raske ette näha kõiki aspekte. Kasutame tellija vajaduste mõistmiseks kodulehe tellimise küsimustikku, mille abil saab vastused olulistematele küsimustele enne tööle asumist. Selline lähenemine tagab, et tellija ja arendaja ootused tööle ja lõpptulemusele on ühesugused.

1. Küsimustiku täitmine

Küsimustik on põhjalik. Vastamine võib aega võtta paarist päevast nädalani. Vastused aitavad välja selgitada, millise struktuuri ja funktsionaalususega veebilehte ettevõte vajab. Nii saab paika panna eelarve ja ajakava kodulehe loomiseks.

Küsimustikus küsitakse muuhulgas järgmist:

 • ettevõtte sihtturg, tooted ja teenused,
 • loodava kodulehe tüüp ja eesmärk,
 • loodava kodulehe disain ja sisuloome.

Isegi kui tellimiseni ei jõuta, aitab küsimustiku täitmine aimu saada ettevõtte vajadustest. Küsimustik näitab, milline on kodulehe loomise protsess ja vajalikud vahendid.

Esitatud vastused salvestuvad vastaja seadmesse - neid saab igal ajal mugavalt muuta ja täiendada. Kui küsimustiku täitmisel jääb midagi selgusetuks siis pakume konsultatsiooni.

2. Hinnapäringu esitamine

Peale küsimustiku täitmist saab saata hinnapäringu. Põhinedes esitatud vastustel teeme spetsiaalselt kohandatud hinnapakkumise, milles on kirjas kodulehe loomiseks vajalikud tööd, nende hind ja tähtaeg. Kõik teenused on hinnaga 15 € tund. Hinnapakkumises esitatud lõpphind sõltub kodulehe loomisele kuluvast ajast ja töömahust.

3. Kodulehe tellimine

Kui meie esitatud hinnapakkumine tellijale sobib, tasub ta ettemaksuna kolmandiku määratud hinnast ning töö algab. Ülejäänud summa tasutakse enne kodulehe avaldamist. Loome unikaalse, tellija vajadustest lähtuva veebilehe, mis aitab äri arendada.

Hinnapakkumise koostamine võtab tavaliselt aega kuni nädala.

Kodulehe loomise protsess

1. Eeltöö ja planeerimine

Kliendi vajaduste ja eesmärkide väljaselgitamine, kodulehe struktuuri ja funktsionaalsuse määramine. Eeltöö ja planeerimine on äärmiselt oluline etapp. See aitab tagada, et lõpptulemus vastab täielikult tellija ootustele ja nõudmistele.

2. Sisuloome, disain ja arendus

Sõltuvalt tellija vajadustest loome kodulehele sisu või kasutame olemasolevat. Sisuloome teenus hõlmab sisuloome strateegiat ja märksõnade analüüsi. Kodulehe tekstide, piltide ja muu loomist.

Loome lehti nii valmispõhjale kui ka tellija poolt etteantud disainile. Erilahendusena loome disaini ise.

Järgmine samm on arendustööd. See hõlmab ka programmeerimist ja muid vajalikke tehnilisi töid, et välja arendada lehe funktsionaalsus. Kodulehe tegemisel kasutame kaasaegset tehnoloogiat ja veebiarenduse parimat praktikat. Tavalahendusena kasutame React JS raamistikku. Kuid võimalik on kasutada ka muid tehnoloogiaid.

3. Testimine ja kontroll

Kodulehe loomine hõlmab ka veebilehe testimist ja kontrollimist, et tagada selle tõrgeteta toimimine. Testimine aitab lehe veaotsingul ja probleemide lahendamisel, enne kui see avalikkusele kättesaadavaks tehakse.

4. Avaldamine ja järelteenindus

Pärast testimist ja kontrollimist indekseeritakse koduleht interneti otsingumootorites. Aitame kliendil loodud kodulehe kasutusele võtta ja sellega seotud küsimuste lahendamisel. Pakume 30 päeva jooksul järelteenindust. Edasised turvauuendused on automatiseeritud ja tasuta.

Miks valida Kodulehe Tellimine OÜ teenus?

Kodulehe Tellimine OÜ logo

Kodulehe Tellimine OÜ

Teenused hinnaga 15€ tund

VeebiarendusVeebidisain

Tahad luua oma ettevõttele tõsiseltvõetavat kodulehte, kuid ei tea, kuidas alustada? Pakume kodulehe tellimist küsimustiku abil. Loome tellija vajadustest lähtuva kodulehe ja selle sisu. Mõned põhjused, miks valida meie teenus:

 • Lihtne ja mugav tellimine.
 • Kvaliteetne tulemus kiirelt ja soodsalt.
 • Vajadusel konsultatsioon ja abi.

Kodulehe Tellimine OÜ on kodulehtede ja nende sisu valmistamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis on tegutsenud aastast 2020.

1. Kaasaegse kodulehe loomine

Loome tehnoloogiliselt uuemaid, üheleherakendus tüüpi veebilehti. Selline leht tagab sujuva kasutajakogemuse ja annab edu interneti otsingumootoris.

Valdavalt valmistame Gatsby JS ja Next JS põhiseid kodulehti. Meie loodud veebilehtede konkurentsieelis seisneb lehe kiiruses ja võimes genereerida veebilehti ennetavalt. Ehk enne, kui kasutaja neid küsib. See võimaldab lehte kiirelt laadida. Nii paranneb kasutajakogemus.

Gatsby JS sobib ideaalselt staatiliste veebilehtede loomiseks, näiteks blogid, portfooliod, ettevõtte kodulehed ja e-poed. Samuti on see sobilik suurte, andmerohkete veebilehtede jaoks, millel on palju sisu ja pildimaterjali.

2. Kontroll töö ja lõpptulemuse üle

Kodulehe loomisel on oluline, et kliendil oleks võimalik kogu protsessi jooksul kontrollida tööd ja lõpptulemust. Kasutame versioonikontrolli koodi säilitamiseks. Soovi korral saab tellija juurdepääsu lehe lähtekoodile.

3. Turundamise lihtsus

Lihtsam on turundada heal tehnilisel tasemel loodud kodulehte, millel on kvaliteetne sisu. Interneti otsingumootorid armastavad selliseid lehti. Professionaalne koduleht aitab ettevõttel luua usaldusväärsust ja mainet.

4. Kliendikogemus ja turvalisus

Hästi kujundatud ja optimeeritud koduleht tagab hea kasutajakogemuse. See aitab luua pikaajalisi kliendisuhteid ja tagab lõppkasutaja rahulolu. Valminud kodulehed on turvalised ja vastavad sellealastele nõuetele.

Kodulehe loomise hind

Kõik meie teenused on hinnaga 15 € tund. See on parim hind turul. Lõplik kodulehe hind sõltub töömahust, loodavast sisust ja funktsionaalsusest.

Teenuse areng ja tulevik

Alates asutamisest 2020. aasta märtsis oleme oma teenuseid pidevalt laiendanud ja täiustanud, et pakkuda parimat võimalikku teenust. Algselt keskendusime lihtsate veebilahenduste pakkumisele, kasutades Gatsby JS valmispõhjasid. Tänaseks päevaks oleme välja arendanud võimekuse luua originaalse disainiga kodulehti, mis on loodud spetsiaalselt kliendi vajaduste ja eelistuste järgi.

Tehnoloogia kiire areng, eriti tehisintellekti valdkonnas, on võimaldanud meil laiendada ja parandada teenuste ja loodava koodi kvaliteeti. Oleme integreerinud AI, et muuta kodulehtede loomine kiiremaks ja tõhusamaks.

Kohandudes pidevalt Google'i algoritmide ja SEO nõuete muutustega, oleme integreerinud turundustegevused oma teenuste hulka. Tulevikus keskendume veelgi enam kodulehtede visuaalsele poolele ja tehnoloogilistele uuendustele, et pakkuda klientidele innovaatilisi lahendusi.

Kodulehe Tellimine OÜ

Petseri tn. 8-53, 68204, Valga, Eesti

Tel: +372 56 8844 56

Tellimine

Teenuse tingimusedPrivaatsuspoliitika

Ettevõttest

MeistKontakt

© 2020-2024 Kõik õigused kaitstud