Telli koduleht!

Kodulehe sisuloome teenus.

Aitame Sinu veebilehel sihtrühmani jõuda!

Pakume kodulehe sisuloome teenust. Meie konkurentsieeliseks on kliendikeskne lähenemine, kogemus veebisisu loomisel ja soodne hind - kõik teenused on hinnaga 15 € tund. Kirjutame eestikeelseid tekste ning teostame tõlkeid. Aitame meeleldi kui soovid ettevõtet tutvustada kvaliteetse kodulehe sisu abil.

Loe lähemalt, miks tasub rõhku panna hea sisu loomisele. Millised on sisuloomel esinevad raskused. Ja kuidas neid lahendme.

Miks tasub rõhku panna hea sisu loomisele?

Hea sisu pakub sihtrühmale väärtust. Vastab ettevõtte, selle toodete ja teenuste kohta käivatele küsimustele ning aitab lahendada lugeja ees seisvaid probleeme.

1. Võimalus konkurendist eristuda

Konkurentsis tuleb olla innovaatiline ning teistest eristuda. Kvaliteetne ja unikaalne kodulehe sisu on hea viis selleks, suurendades lugeja kaasatust. Omanäoline ja hästi kirjutatud tekst hoiab lugejat lehel - nii suureneb võimalus tõsta ettevõtte tuntust ja müüki.

2. Parem leitavus internetiotsingus

Lehel olev asjakohane tekst aitab kaasa kodulehe paremale leitavusele internetiotsingus. Otsingumootorid, nagu Google, eelistavad unikaalset ja kvaliteetset sisu. Kui tekst vastab otsingus kasutatavale märksõnale või fraasile, siis on suurem tõenäosus, et leht tuleb välja esimeste hulgas.

Sisuloomel esinevad raskused

Huvitava ja isikupärase sisu loomine on raske. Enamasti alahinnatakse aega ja vaeva, mis kulub hea teksti kirjutamisele. Teeme tellja jaoks selle lihtsaks.

Mõned võimalikud sisuloomel esinevad raskused:

 • Kuidas luua teksti, mis vastab lugeja ootustele ja sihtrühma vajadustele.
 • Kuidas tekstis jagada professionaalset nõu, mis aitab lahendada probleeme.
 • Kuidas luua sisu, mis aitab konkurendist eristuda.

Aitame lahendada neid ja teisi sisuloomel esinevaid probleeme.

Tõhusa sisuloome strateegia väljatöötamine

Mõistlik on oma tegevus enne tööle asumist läbi mõelda. See kehtib ka veebilehe sisu luues. Tutvume konkurentidega. Selgitame välja valdkonnas kasutatavad märksõnad ja terminid. Selle järgi saab planeerida kodulehe sisuloome ning oletatava lehe külastajate hulga.

Eduka sisuloome strateegia loomiseks on vaja mõista, mida sihtrühm ootab ja vajab.

1. Sihtrühma määratlemine ja eesmärkide seadmine

Määrame kodulehe sihtrühma. Seame selged sihid ja eesmärgid. Selline lähenemine aitab veebilehe suunata õigetele inimestele. Nii on lihtsam luua sisu, mis vastab nende ootustele ja vajadustele. Samuti on tähtis paika panna, milline on oodatav toiming, mida külastaja lehel teeb.

2. Tegevusharu ja konkurentide analüüs

Oluline on mõista tegevusharu ja konkurentide olukorda. Konkurentide analüüs aitab välja selgitada nende tugevused ja nõrkused. Selle põhjal saab kirjutada teksti, mis eristub.

3. Veebilehe sisu kavandamine

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Põhjalik eeltöö on oluline hea tulemuse saavutamiseks. Selleks kasutame erinevaid meetodeid. Näiteks olemasoleva sisu analüüs, võrgus levivate trendide uurimine ja sisustrateegia koostamine. Selgitame välja, millised teemad on sihtrühmale olulised. Mis on külastaja eesmärgid ja motiivid - millist sisu nad otsivad.

Põhimõtted, millest lähtume sisu loomisel

1. Märksõnade kasutamine

Märksõnad tuleb valida hoolikalt - need peavad olema seotud firma toodete ja teenustega. Oluline on mitte liialdada, sest otsingumootorid karistavad spämmi eest. Märksõnu tuleb kasutada loomulikult. Tekst peab olema väärtuslik ja informatiivne. Nii saab tõsta veebilehe autoriteeti.

2. Mida on Sul kliendile pakkuda?

Miks peaks ta just Sind konkurendile eelistama? Kodulehe sisu kirjutades tasub seda endalt küsida. Kirjutatud tekst peab lugejale midagi pakkuma, temas huvi äratama. Lehe külastaja otsib lahendust enda probleemile. Ta otsib teejuhti, kes aitab probleemi lahendada. Heal teejuhil peaks olema empaatiat. Ja autoriteeti. Lugeja saab usaldada ainult teejuhti, kellel on probleemi lahendamiseks plaan.

Külastaja peaks lehelt lihtsa vaevaga leidma, mida otsib. Sest muidu ta läheb ja otsib seda mujalt. Loodav tekst peab olema:

 • kasulik ja huvitav,
 • kergelt kasutatav,
 • lihtsalt leitav.

Hea sisu räägib ühel kindlal teemal. On lihtsalt loetav, isikupärane ning jutustab ettevõtte loo. Ei tasu oodata, et inimene ise mõistaks kuidas ettevõtte toode või teenus muudab tema elu. Seda tuleb talle öelda. Sisutekst peaks olema:

 • fokuseeritud ja hästi sihitud,
 • konkurentidest eristuv,
 • terviklik.

Meeles tasub pidada, et lood teksti inimesele. Aga veebisisu loeb ka masin. Temagi peab kirjutatust aru saama.

3. Kodulehe piltid ja videod

Kirjutanud tekstile tuleks lisada visuaalid. Pildid ja videod aitavad kirjutatu muuta atraktiivsemaks ja hõlpsamini mõistetavaks. Pildid peavad olema kvaliteetsed ja tekstiga seotud. Koos jutustavad nad ettevõtte loo.

4. Sisu kohandamine sotsiaalmeedia jaoks

Sotsiaalmeedia on suurepärane võimalus suurendada brändi tuntust ja meelitada sihtrühma oma veebilehele. Sotsiaalmeedia sisu peaks olema kohandatud nii, et seda saaks lihtsalt jagada erinevates kanalites. Oluline on, et sisu oleks lühike ja lööv. Sisaldaks kutsuvat toimingut, mis julgustab ennast jagama.

Kodulehe sisu kontrolli juhend

Kasutame kodulehel oleva sisu kvaliteedi kontrollimiseks juhendit, mille oleme koostanud Google poolt pakutavate juhtnööride järgi. Juhend võtab muuhulgas arvesse SEO ja UX parimaid tavasid. Kirjas on kõik olulised punktid, mida kodulehe sisuloomel arvesse võtta. Juhendi kasutamine tagab, et loodud sisu on kvaliteetne ja kasutajale väärtust loov.

Juhendis on põhjalik ja käsitleb järgnevaid teemasid.

1. Sisu kvaliteet ja asjakohasus

Kontrollime, kas toote või teenuse kirjeldus sisaldab originaalset ja uut infot, uurimistulemusi või analüüse. Kas sisu on põhjalik, üksikasjalik ja katab teemat laialt? Kas esitatakse sügavat analüüsi ja huvitavaid andmeid, mis ulatuvad kaugemale ilmselgest? Kas antud info on ajakohane ja vastab toote või teenuse praegusele seisule?

2. Ekspertiis ja usaldusväärsus

Kas veebileht annab teavet usaldusväärsetest allikatest, ekspertiisitõenditest ja autorist ning lehe taustast? Kas sisu on koostanud asjatundja või entusiast, kes tunneb teemat? Kas esineb faktivigu, mida on kerge kontrollida?

3. Lugejakesksus

On veebileht tehtud eelkõige inimeste jaoks, mitte otsingumootorite paremusjärjestusega manipuleerimiseks? Kas tekst on hõlpsasti loetav, arusaadav ja inimestele väärtuslik?

4. Originaalsus ja lisaväärtus

Kas pakutakse olulist lisaväärtust võrreldes teiste otsingutulemustega? Kas sisu vältib teiste allikate lihtsat kopeerimist ja ümberkirjutamist. Leht pakub märkimisväärset lisaväärtust originaalsel kujul? Tekst ei ole eksitav ega tarbija petmine?

5. Pealkirja ja sisu kooskõla

Kas veebilehe pealkiri annab abistava ülevaate sisust? On köitev, kuid mitte eksitav ja liialdav?

6. Sisu tootmise kvaliteet

Kas sisu on korralikult toodetud. Või tundub see hooletu ja kiirustatult valmistatud? Kas sisu on masstoodetud. Kas iga lehekülg on saanud piisavalt tähelepanu ja hoolt? Kas kirjutatud on korrektselt, ilma trükivigadeta?

7. Sisu kasutajasõbralikkus

Kas tekst on kasutajale arusaadav ja vastab tema ootustele? Kas see on lehekülg, mida sooviksid järjehoidjasse lisada ja sõbrale jagada? Kas sisu jätab lugejale mulje, et nad peavad otsima paremat teavet teistest allikatest? Kas kirjutatud on teemadel lihtsalt seetõttu, et need tunduvad trendikad. Mitte seetõttu, et need on lehe eeldatavale publikule huvipakkuvad?

8. Sisu usaldusväärsus

Kas uurides sisu tootvat lehte jõuab järelduseni, et see on usaldusväärne ja laialdaselt tunnustatud autoriteet omal alal? Kas teenuse kirjeldus vastab reaalsusele - kas kõik kirjelduses toodud lubadused on täidetavad?

Juhendi kasutamine tagab kvaliteetse tulemuse

OÜ Kodulehe Tellimine poolt loodud sisu on kvaliteetne ja kasutajale suunatud. Kasutame juhendit ka tellija konkurentide sisu analüüsimisel. Nii saame teada, milline on tegevusharu keskmine tase ja kuidas seda ületada.

Miks valida Kodulehe Tellimine OÜ teenus?

Kodulehe Tellimine OÜ logo

Kodulehe Tellimine OÜ

Teenused hinnaga 15€ tund

badgeText1badgeText2

Tahad luua oma ettevõttele tõsiseltvõetavat kodulehte, kuid ei tea, kuidas alustada? Kodulehe Tellimine OÜ on veebilehtede ja nende sisu valmistamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis on tegutsenud aastast 2020. Pakume kodulehe tellimist küsimustiku abil. Loome tellija vajadustest lähtuva lehe ja selle sisu. Mõned põhjused, miks valida meie teenus:

 • Võimalus tellida koduleht küsimustiku abil.
 • Kvaliteetne tulemus kiirelt ja soodsalt.
 • Vajadusel konsultatsioon ja abi.

1. Kliendi rahulolu tagamine

Kliendil on kontroll töö ja lõpptulemuse üle. Vastavalt vajadusele kasutame kodulehe tegemisel kas olemasolevat veebilehe sisu või loome uue. Kui vaja on ainult teksti, ilma koduleheta, siis on see samuti võimalik. Pakume ka üks-ühele konsultatsioone ja abi küsimustiku täitmisel. Teostame tõlkeid vastavalt tellija vajadustele.

2. Turundamise lihtsus

Töö kvaliteet ja sisu originaalsus muudavab nende turundamise lihtsaks ja tõhusaks. Interneti otsingumootorid armastavad hästi tehtud lehti, mis on omanäolised.

3. Parim hind turul

Kõik meie teenused on hinnaga 15 € tund. Käibemaksu ei lisandu. See on parim hind turul. Lõplik teenuse hind sõltub töömahust.

Kui soovid tellida kvaliteetse kodulehe ja selle sisu, siis täida avalehel olev küsimustik ja saa hinnapakkumine! Küsimuste korral saada meile sõnum.

Kodulehe Tellimine OÜ

Petseri tn. 8-53, 68204, Valga, Eesti

Tel: +372 56 8844 56

Tellimine

Teenuse tingimusedPrivaatsuspoliitika

Ettevõttest

MeistKontakt

© 2024 Kõik õigused kaitstud