Tilaa verkkosivusto!

Kodulehe Tellimine OÜ

Palvelun ehdot

1. Työn laajuus

Kodulehe Tellimine OÜ tarjoaa tilaajalle seuraavia kotisivun luontiin liittyviä palveluita: konsultointi, suunnittelu, kehitys, ylläpito, markkinointi, optimointi. Tehdyt työt on merkitty tilaajalle esitettyyn tarjoukseen. Tilaajan vaatimat lisäpalvelut on maksettava erikseen.

2. Maksuehdot

Ennakkomaksuna on suoritettava 33% palvelun sovitusta maksusta. Ennakkomaksu on suoritettava ennen työn aloittamista pankkisiirrolla Kodulehe Tellimine OÜ:n tilille.

Tilaajan on maksettava Kodulehe Tellimine OÜ:lle sovittu maksu suoritetuista töistä. Maksu on suoritettava työn valmistuttua, paitsi jos kirjallisesti on sovittu toisin. Tilaajan vaatimat lisäpalvelut on maksettava työn valmistuttua.

Maksu on suoritettava pankkisiirrolla Kodulehe Tellimine OÜ:n tilille.

3. Toimitus

Tilaajan on maksettava Kodulehe Tellimine OÜ:lle sovittu maksu suoritetuista töistä. Maksu on suoritettava työn valmistuttua, paitsi jos kirjallisesti on sovittu toisin. Tilaajan vaatimat lisäpalvelut on maksettava työn valmistuttua.

Kodulehe Tellimine OÜ toimittaa täysin valmiin verkkosivuston tilaajalle sovitussa ajassa. Kodulehe Tellimine OÜ:n aiheuttamat viivästykset eivät merkitse maksuja.

4. Omistusoikeus

Maksun suoritettuaan tilaaja saa verkkosivuston ja kaikki siihen liittyvät materiaalit, mukaan lukien tekijänoikeudet. Kodulehe Tellimine OÜ ei käytä tilaajan materiaaleja muuhun tarkoitukseen kuin verkkosivuston luomiseen.

5. Laatu

Kodulehe Tellimine OÜ tekee parhaansa tarjotakseen tilaajan eritelmien mukaisen korkealaatuisen verkkosivuston. Kodulehe Tellimine OÜ takaa, että verkkosivusto on vapaa materiaali- ja työvirheistä.

6. Ylläpito

Kodulehe Tellimine OÜ tarjoaa verkkosivustolle ylläpitoa ja päivityksiä tarvittaessa. Tilaajan vaatimat lisäylläpito ja päivitykset on maksettava erikseen.

7. Tuki

Kodulehe Tellimine OÜ tarjoaa tilaajalle verkkosivuston tukea 30 päivän ajan toimituksen jälkeen. Tilaajan vaatima lisätuki on maksettava erikseen.

8. Salassapito

Kodulehe Tellimine OÜ pitää salassa kaikki tilaajalle toimitetut tiedot ja tiedot. Kodulehe Tellimine OÜ ei jaa tätä tietoa kolmansien osapuolten kanssa ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9. Sopimuksen päättäminen

Kodulehe Tellimine OÜ voi päättää sopimuksen, jos tilaaja ei ole maksanut sovittua maksua tai on rikkonut sopimuksen ehtoja. Kodulehe Tellimine OÜ ei palauta tilaajalle maksettua maksua, jos sopimus on päättynyt tilaajan aiheuttaman rikkomuksen vuoksi.

10. Riitojen ratkaisu

Kaikki tämän sopimuksen nojalla syntyneet riidat ratkaistaan neuvotteluteitse. Jos neuvottelut epäonnistuvat, riita ratkaistaan oikeudenkäynnin kautta.

Kodulehe Tellimine OÜ

Petseri tn. 8-53, 68204, Valga, Viro

Tel: +372 56 8844 56

Tilaaminen

PalveluehdotTietosuojakäytäntö

© 2020-2024 Kaikki oikeudet pidätetään