Tilaa verkkosivusto!

Kotisivuston sisällöntuotanto.
Autamme sinun verkkosivustoasi saavuttamaan kohderyhmäsi!

Tarjoamme kotisivuston sisällöntuotantopalveluja. Kilpailuetumme on asiakaskeskeinen lähestymistapa, kokemus verkkosisällön luomisesta ja edullinen hinta - kaikki palvelumme ovat 15 € tunnissa. Kirjoitamme tekstejä viroksi ja suoritamme käännöksiä. Autamme mielellämme, jos haluat esitellä yritystäsi laadukkaan kotisivuston sisällön avulla.

Lue lisää, miksi on tärkeää panostaa hyvän sisällön luomiseen. Mitkä ovat sisällöntuotannon haasteet. Ja kuinka ratkaisemme ne.

Miksi on tärkeää panostaa hyvän sisällön luomiseen?

Hyvä sisältö tarjoaa kohderyhmälle arvoa. Se vastaa yrityksen, sen tuotteiden ja palveluiden koskeviin kysymyksiin ja auttaa ratkaisemaan lukijan kohtaamia ongelmia.

1. Mahdollisuus erottua kilpailijoista

Kilpailussa on oltava innovatiivinen ja erottauduttava muista. Laadukas ja ainutlaatuinen kotisivuston sisältö on hyvä tapa tehdä niin, lisäämällä lukijan sitoutumista. Ainutlaatuinen ja hyvin kirjoitettu teksti pitää lukijan sivustolla - näin kasvaa mahdollisuus lisätä yrityksen tunnettuutta ja myyntiä.

2. Parempi löydettävyys Internet-haussa

Sivulla oleva asiaankuuluva teksti edistää kotisivuston parempaa löydettävyyttä Internet-haussa. Hakukoneet, kuten Google, suosivat ainutlaatuista ja laadukasta sisältöä. Jos teksti vastaa haussa käytettyä avainsanaa tai lausetta, on suurempi todennäköisyys, että sivu ilmestyy ensimmäisten joukossa.

Lue lisää verkkosivujen markkinoinnista täältä!

Sisällöntuotannon haasteet

Mielenkiintoisen ja persoonallisen sisällön luominen on vaikeaa. Usein aliarvioidaan aikaa ja vaivaa, joka menee hyvän tekstin kirjoittamiseen. Teemme tämän tilaajan kannalta helpoksi.

Joitain mahdollisia sisällönluontiin liittyviä vaikeuksia:

 • Kuinka luoda tekstiä, joka vastaa lukijan odotuksiin ja kohderyhmän tarpeisiin.
 • Kuinka jakaa tekstissä ammattimaista neuvontaa, joka auttaa ratkaisemaan ongelmia.
 • Kuinka luoda sisältöä, joka auttaa erottumaan kilpailijoista.

Autamme ratkaisemaan näitä ja muita sisällöntuotannon ongelmia.

Tehokkaan sisällöntuotannon strategian kehittäminen

On järkevää miettiä toimintaa ennen työn aloittamista. Tämä pätee myös verkkosivuston sisällön luomiseen. Tutustumme kilpailijoihin. Selvitämme toimialalla käytettävät avainsanat ja termit. Sen perusteella voimme suunnitella kotisivun sisällön ja arvioidun sivun kävijämäärän.

Onnistuneen sisällöntuotannon strategian luomiseksi on ymmärrettävä, mitä kohderyhmä odottaa ja tarvitsee.

1. Kohderyhmän määrittäminen ja tavoitteiden asettaminen

Määritämme kotisivun kohderyhmän. Asetamme selkeät tavoitteet. Tällainen lähestymistapa auttaa suuntaamaan verkkosivun oikeille ihmisille. Silloin on helpompi luoda sisältöä, joka vastaa heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa. On myös tärkeää määrittää, mikä on odotettavissa oleva toiminto, jonka vierailija tekee sivulla.

2. Toimialan ja kilpailijoiden analyysi

On tärkeää ymmärtää toimialan ja kilpailijoiden tilanne. Kilpailijoiden analyysi auttaa selvittämään heidän vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämän perusteella voit kirjoittaa tekstiä, joka erottuu.

3. Verkkosivun sisällön suunnittelu

Mittaa yhdeksän kertaa, leikkaa kerran. Perusteellinen esityö on tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Käytämme tätä varten erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi olemassa olevan sisällön analysointi, verkossa leviävien trendien tutkiminen ja sisältöstrategian luominen. Selvitämme, mitkä aiheet ovat kohderyhmälle tärkeitä. Mikä on kävijän tavoitteet ja motiivit - minkälaista sisältöä he etsivät.

Periaatteet, joista lähdemme sisällön luomisessa

1. Avainsanojen käyttö

Avainsanat tulee valita huolellisesti - ne on oltava yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyviä. On tärkeää, ettei liioitella, koska hakukoneet rankaisevat spämmistä. Avainsanoja tulee käyttää luonnollisesti. Tekstin tulee olla arvokasta ja informatiivista. Näin voidaan lisätä verkkosivun auktoriteettia.

2. Mitä sinulla on tarjota asiakkaalle?

Miksi hänen pitäisi suosia sinua kilpailijan sijaan? Verkkosivun sisältöä kirjoitettaessa tämä kannattaa kysyä itseltään. Kirjoitettu teksti täytyy tarjota lukijalle jotain, herättää hänessä kiinnostusta. Sivuston kävijä etsii ratkaisua ongelmaansa. Hän etsii opasta, joka auttaa ratkaisemaan ongelman. Hyvällä oppaalla pitäisi olla empatiaa. Ja auktoriteettia. Lukija voi luottaa vain oppaaseen, jolla on suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi.

Kävijän pitäisi pystyä löytämään helposti sivulta, mitä etsii. Muuten hän lähtee ja etsii sitä muualta. Luotavan tekstin tulee olla:

 • hyödyllinen ja kiinnostava,
 • helppokäyttöinen,
 • helposti löydettävissä.

Hyvä sisältö keskittyy yhteen tiettyyn aiheeseen. Sen tulisi olla helposti luettava, persoonallinen ja kertoa yrityksen tarina. Ei pidä olettaa, että ihminen ymmärtää itse, miten yrityksen tuote tai palvelu muuttaa hänen elämäänsä. Se pitää kertoa hänelle. Sisältötekstin tulisi olla:

 • kohdennettu ja hyvin suunnattu,
 • erottuva kilpailijoista,
 • johdonmukainen.

Muista, että kirjoitat tekstiä ihmiselle. Mutta myös kone lukee verkkosisältöä. Senkin on ymmärrettävä kirjoitettu.

3. Kotisivujen kuvat ja videot

Tekstiin tulisi lisätä visuaalisia elementtejä. Kuvat ja videot tekevät tekstistä houkuttelevamman ja helpommin ymmärrettävän. Kuvien tulee olla laadukkaita ja liittyä tekstiin. Yhdessä ne kertovat yrityksen tarinan.

4. Sisällön mukauttaminen sosiaaliseen mediaan

Sosiaalinen media on loistava mahdollisuus lisätä brändin tunnettuutta ja houkutella kohderyhmää verkkosivustollesi. Sosiaalisen median sisällön tulisi olla mukautettu niin, että sitä voidaan helposti jakaa eri kanavissa. On tärkeää, että sisältö on lyhyt ja iskevä. Sisältää toimintaan kutsuvan kehotuksen, joka rohkaisee jakamaan itseään.

Kotisivujen sisällön tarkastusohje

Käytämme ohjeistoa, jonka olemme laatineet Googlelta saatujen suositusten mukaan, kotisivuillamme olevan sisällön laadun tarkistamiseen. Ohje ottaa huomioon SEO:n ja UX:n parhaat käytännöt. Kirjassa on kaikki tärkeät kohdat, joita tulee ottaa huomioon sisällön luomisessa. Ohjeiden käyttö takaa, että luotu sisältö on laadukasta ja luo arvoa käyttäjälle.1

Ohje on kattava ja käsittelee seuraavia aiheita.

1. Sisällön laatu ja merkityksellisyys

Tarkistamme, sisältääkö tuotteen tai palvelun kuvaus alkuperäistä ja uutta tietoa, tutkimustuloksia tai analyysejä. Onko sisältö perusteellinen, yksityiskohtainen ja kattaa laajasti aiheen? Onko syvällistä analyysia ja mielenkiintoisia tietoja, jotka menevät ilmiselvän ulkopuolelle? Onko annettu tieto ajan tasalla ja vastaa tuotteen tai palvelun nykyistä tilaa?

2. Asiantuntemus ja luotettavuus

Tarjoaako verkkosivusto tietoa luotettavista lähteistä, asiantuntijuuden todisteista ja tekijästä sekä sivuston taustasta? Onko sisällön luonut asiantuntija tai harrastaja, joka tuntee aiheen? Onko tarkistettavissa olevia faktojen virheitä?

3. Lukijakeskeisyys

Onko verkkosivusto tehty ensisijaisesti ihmisille eikä manipuloimaan hakukoneiden järjestystä? Onko teksti helposti luettava, ymmärrettävä ja arvokas ihmisille?

4. Alkuperäisyys ja lisäarvo

Tarjotaanko merkittävää lisäarvoa verrattuna muihin hakutuloksiin? Vältetäänkö muiden lähteiden yksinkertaista kopioimista ja uudelleenkirjoittamista. Sivusto tarjoaa merkittävää lisäarvoa alkuperäisessä muodossa? Teksti ei ole harhaanjohtava tai kuluttajapetos?

5. Otsikon ja sisällön yhteensopivuus

Antaako verkkosivuston otsikko auttavan yleiskuvan sisällöstä? Onko se kiinnostava, mutta ei harhaanjohtava tai liioitteleva?

6. Sisällön tuotannon laatu

Onko sisältö tuotettu huolellisesti. Vai näyttääkö se huolimattomalta ja nopeasti valmistetulta? Onko sisältö massatuotettu. Onko jokainen sivu saanut riittävästi huomiota ja hoitoa? Onko kirjoitettu oikein, ilman kirjoitusvirheitä?

7. Sisun käyttäjäystävällisyys

Onko teksti käyttäjälle ymmärrettävää ja vastaako se hänen odotuksiaan? Onko tämä sivu, jonka haluaisit lisätä kirjanmerkkeihin ja jakaa ystävälle? Jättääkö sisältö lukijalle vaikutelman, että heidän on haettava parempaa tietoa muista lähteistä? Onko kirjoitettu aiheista yksinkertaisesti siksi, että ne näyttävät trendikkäiltä. Ei siksi, että ne ovat sivuston odotettavissa olevan yleisön kiinnostuksen kohteena?

8. Sisällön luotettavuus

Johtaako sisältöä tuottavan sivun tutkiminen siihen päätelmään, että se on luotettava ja laajalti tunnustettu auktoriteetti alallaan? Vastaako palvelun kuvaus todellisuutta - ovatko kaikki kuvauksessa mainitut lupaukset täytettävissä?

Ohjeiden noudattaminen takaa laadukkaan lopputuloksen

OÜ Kodulehe Telliminen luoma sisältö on laadukasta ja käyttäjäkeskeistä. Käytämme ohjeita myös tilaajan kilpailijoiden sisällön analysointiin. Näin saamme selville, mikä on toimialan keskimääräinen taso ja miten se voidaan ylittää.

Miksi valita Kodulehe Tellimine OÜ palvelu?

Kodulehe Tellimine OÜ logo

Kodulehe Tellimine OÜ

Palvelut hintaan 15 €/tunti

Tekstin kirjoittaminenKuvien tekeminen

Haluatko luoda yrityksellesi uskottavan kotisivun, mutta et tiedä mistä aloittaa? Kodulehe Tellimine OÜ on verkkosivujen ja niiden sisällön tuottamiseen erikoistunut yritys, joka on toiminut vuodesta 2020. Tarjoamme kotisivujen tilaamista kyselylomakkeen avulla. Luomme tilaajan tarpeisiin perustuvan sivun ja sen sisällön. Joitakin syitä, miksi valita palvelumme:

 • Mahdollisuus tilata kotisivu kyselylomakkeen avulla.
 • Laadukas tulos nopeasti ja edullisesti.
 • Tarvittaessa konsultaatio ja apu.

Tarvitsetko apua tai konsultaatiota? Lähetä meille viesti!

1. Asiakastyytyväisyyden varmistaminen

Asiakkaalla on hallinta työn ja lopputuloksen yli. Tarpeen mukaan käytämme verkkosivujen luomiseen joko olemassa olevaa verkkosivujen sisältöä tai luomme uuden. Jos tarvitset vain tekstiä, ilman kotisivua, se on myös mahdollista. Tarjoamme myös yksi-yhteen-neuvontaa ja apua kyselylomakkeen täyttämisessä. Teemme käännöksiä asiakkaan tarpeiden mukaan.

2. Markkinoinnin helppous

Työn laatu ja sisällön omaperäisyys tekevät markkinoinnista helppoa ja tehokasta. Internetin hakukoneet rakastavat hyvin tehtyjä sivustoja, jotka ovat omaperäisiä.

Lue lisää verkkosivujen markkinoinnista täältä!

3. Paras hinta markkinoilla

Kaikki palvelumme ovat 15 € tunnissa. Ei lisätä arvonlisäveroa. Tämä on paras hinta markkinoilla. Lopullinen palvelun hinta riippuu työmäärästä.

Jos haluat tilata laadukkaan verkkosivun ja sen sisällön, täytä etusivulla oleva kyselylomake ja saa tarjous! Jos sinulla on kysyttävää, lähetä meille viesti.

Tarvitsetko apua tai konsultaatiota? Lähetä meille viesti!

Artikkelin kirjoittaja:

Kiur Jullis

Kodulehe Tellimine OÜ:n hallituksen jäsen

Viimeksi muokattu:

6/3/2023

Tilaaminen

PalveluehdotTietosuojakäytäntö

Tietoa yrityksestä

Tietoa meistäYhteystiedot

Kodulehe Tellimine OÜ

Reg: 14933675

Tel: +372 56 8844 56

Petseri katu 8-53, 68204, Valga, Viro

© 2020–2023 Kaikki oikeudet pidätetään