Tilaa verkkosivusto!

Kotisivujen luontipalvelu

Valmistamme yrityksellenne verkkosivun

Kotisivujen täyspalvelu - kaikki tarvittava verkkosivun suunnittelusta ylläpitoon. Palvelumme kilpailuedun tarjoaa ainutlaatuinen kotisivujen tilauskysely, moderni web-kehitys ja edulliset hinnat. Kyselyn avulla selvitämme tilaajan tarpeet ja toiveet. Niiden perusteella valmistamme parhaaseen hintaan laadukkaan kotisivun.

Palvelun edut:

 • Ainutlaatuinen lähestymistapa: Kyselyn avulla räätälöidyt ratkaisut takaavat, että asiakkaan tarpeet ja mieltymykset ymmärretään tarkasti.
 • Laatu: Modernin teknologian ja web-kehityksen parhaiden käytäntöjen käyttö takaavat korkealaatuisen verkkosivun.
 • Kilpailukykyinen hinta: Palveluiden hinnoittelu 15 €/tunti on edullinen, erityisesti ottaen huomioon räätälöidyt ratkaisut ja laadun tason. Tarjouksessa annetaan tarkka hinta, mikä takaa asiakkaalle varmuuden, että loppuhinta ei muutu.
 • Jälkipalvelu: 30 päivän ilmainen jälkipalvelu ja sen jälkeen mahdollisuus tilata maksullinen ylläpitopalvelu takaavat, että asiakkaat saavat jatkuvaa tukea verkkosivun julkaisun jälkeen.

Palvelun haitat:

 • Aikaa vievää: Kyselyn täyttäminen voi kestää muutamasta päivästä viikkoon, mikä voi olla joillekin asiakkaille liian aikaa vievää.
 • Esitietojen tarve: Kyselyn täyttämiseksi tarvitaan tietty määrä esitietoja yrityksen tarpeista ja verkkosivun tavoitteista, mikä voi olla joillekin asiakkaille vaikeaa.
 • Ennakkomaksun vaatimus: Vaadittu ennakkomaksu voi olla este pienyrityksille tai aloitteleville yrittäjille.

Mikä hyöty yritykselle on kotisivusta?

Kotisivu on yrityksen digitaalinen käyntikortti. Sen kautta yrityksen mahdolliset asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin ja palveluihin sekä tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Asiakaskuntaa voidaan laajentaa ja luotettavuutta kasvattaa. Kaikki tämä auttaa lisäämään myyntiä.

Hyvin tehty verkkosivu toimii kuin myyntimies, joka työskentelee 24/7. Se antaa kilpailuedun internetin haussa. Näin myös pieni tai vasta aloittava yritys pääsee vaivattomasti kohderyhmänsä pariin. Kotisivun luominen on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Kotisivun luominen kyselyn avulla

Kotisivun tekemisessä on vaikea ennakoida kaikkia aspekteja. Käytämme tilaajan tarpeiden ymmärtämiseksi kotisivun tilauskyselyä, jonka avulla saadaan vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin ennen työn aloittamista. Tällainen lähestymistapa takaa, että tilaajan ja kehittäjän odotukset työlle ja lopputulokselle ovat samansuuntaiset.

1. Kyselyn täyttäminen

Kysely on perusteellinen. Vastaaminen voi kestää muutamasta päivästä viikkoon. Vastaukset auttavat selvittämään, millaisen rakenteen ja toiminnallisuuden verkkosivu yritykselle tarvitsee. Näin voidaan asettaa budjetti ja aikataulu kotisivun luomiselle.

Kyselyssä kysytään muun muassa seuraavaa:

 • yrityksen kohdemarkkina, tuotteet ja palvelut,
 • luotavan kotisivun tyyppi ja tarkoitus,
 • luotavan kotisivun design ja sisällöntuotanto.

Vaikka tilaukseen ei päädyttäisikään, kyselyn täyttäminen auttaa saamaan käsityksen yrityksen tarpeista. Kysely näyttää, millainen on kotisivun luomisprosessi ja tarvittavat välineet.

Esitetyt vastaukset tallentuvat vastaajan laitteeseen - niitä voi milloin tahansa kätevästi muuttaa ja täydentää. Jos kyselyn täyttämisessä jää jotain epäselväksi, tarjoamme konsultaatiota.

2. Hinta-arvion pyytäminen

Kyselyn täyttämisen jälkeen voi lähettää hinta-arvion pyynnön. Esitettyjen vastausten perusteella teemme erityisesti räätälöidyn tarjouksen, jossa on kirjattu kotisivun luomiseksi tarvittavat työt, niiden hinta ja määräaika. Kaikki palvelut ovat hinnaltaan 15 € tunti. Tarjouksessa esitetty loppuhinta riippuu kotisivun luomiseen kuluvasta ajasta ja työmäärästä.

3. Kotisivun tilaaminen

Jos meidän esittämä tarjous sopii tilaajalle, hän maksaa etukäteen kolmanneksen määrätystä hinnasta ja työ alkaa. Loppusumma maksetaan ennen kotisivun julkaisua. Luomme uniikin, tilaajan tarpeista lähtöisin olevan verkkosivun, joka auttaa kehittämään liiketoimintaa.

Tarjouksen tekeminen vie tavallisesti aikaa korkeintaan viikon.

Kotisivun luomisprosessi

1. Esityö ja suunnittelu

Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden selvittäminen, kotisivun rakenteen ja toiminnallisuuden määrittäminen. Esityö ja suunnittelu on äärimmäisen tärkeä vaihe. Se auttaa varmistamaan, että lopputulos vastaa täysin tilaajan odotuksia ja vaatimuksia.

2. Sisällöntuotanto, design ja kehitys

Riippuen tilaajan tarpeista luomme kotisivulle sisältöä tai käytämme olemassa olevaa. Sisällöntuotantopalvelu kattaa sisällöntuotantostrategian ja avainsanojen analyysin. Kotisivun tekstien, kuvien ja muun luominen.

Luomme sivuja sekä valmispohjalle että tilaajan antaman designin mukaan. Erikoisratkaisuna luomme designin itse.

Seuraava askel on kehitystyöt. Se käsittää ohjelmoinnin ja muut tarvittavat tekniset työt, jotta sivun toiminnallisuus voidaan kehittää. Kotisivua tehdessä käytämme modernia teknologiaa ja web-kehityksen parasta käytäntöä. Tavallisena ratkaisuna käytämme React JS -kehykstä. Mutta on mahdollista käyttää myös muita teknologioita.

3. Testaus ja tarkistus

Kotisivun luominen käsittää myös verkkosivun testaamisen ja tarkistamisen, jotta varmistetaan sen moitteeton toiminta. Testaus auttaa sivun vianetsinnässä ja ongelmien ratkaisemisessa, ennen kuin se tehdään julkisesti saataville.

4. Julkaisu ja jälkipalvelu

Testauksen ja tarkistuksen jälkeen kotisivu indeksoidaan internetin hakukoneisiin. Autamme asiakasta ottamaan luodun kotisivun käyttöön ja ratkaisemaan siihen liittyviä kysymyksiä. Tarjoamme 30 päivän ajan jälkipalvelua. Tulevat turvapäivitykset ovat automatisoituja ja ilmaisia.

Miksi valita Kodulehe Tellimine OÜ:n palvelu?

Kodulehe Tellimine OÜ logo

Kodulehe Tellimine OÜ

Palvelut 15€ tunnissa

Web-kehitysWeb-suunnittelu

Haluatko luoda yrityksellesi vakavasti otettavan kotisivun, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Tarjoamme kotisivun tilaamista kyselyn avulla. Luomme tilaajan tarpeista lähtöisin olevan kotisivun ja sen sisällön. Joitakin syitä, miksi valita meidän palvelumme:

 • Helppo ja mukava tilaus.
 • Laadukas tulos nopeasti ja edullisesti.
 • Tarvittaessa konsultaatio ja apu.

Kodulehe Tellimine OÜ on kotisivujen ja niiden sisällön valmistamiseen erikoistunut yritys, joka on toiminut vuodesta 2020.

1. Modernin kotisivun luominen

Luomme teknologisesti uudempia, single-page application -tyyppisiä verkkosivuja. Tällainen sivu takaa sujuvan käyttökok emuksen ja antaa menestystä internetin haussa.

Valmistamme pääasiassa Gatsby JS ja Next JS -pohjaisia kotisivuja. Meidän luotujen verkkosivujen kilpailuetu perustuu sivun nopeuteen ja kykyyn generoida verkkosivuja ennakoivasti. Eli ennen kuin käyttäjä niitä pyytää. Tämä mahdollistaa sivun nopean lataamisen. Näin parantuu käyttökokemus.

Gatsby JS soveltuu erinomaisesti staattisten verkkosivujen luomiseen, kuten blogit, portfoliot, yrityksen kotisivut ja verkkokaupat. Se soveltuu myös suurille, tietorikkaille verkkosivuille, joilla on paljon sisältöä ja kuvamateriaalia.

2. Kontrolli työn ja lopputuloksen yli

Kotisivun luomisessa on tärkeää, että asiakkaalla on mahdollisuus kontrolloida työtä ja lopputulosta koko prosessin ajan. Käytämme versionhallintaa koodin säilyttämiseen. Tarvittaessa asiakas saa pääsyn sivun lähdekoodiin.

3. Markkinoinnin helppous

On helpompaa markkinoida teknisesti korkeatasoisesti luotua kotisivua, jolla on laadukas sisältö. Internetin hakukoneet pitävät tällaisista sivuista. Ammattimainen kotisivu auttaa yritystä luomaan luotettavuutta ja mainetta.

4. Asiakaskokemus ja turvallisuus

Hyvin suunniteltu ja optimoitu kotisivu takaa hyvän käyttökokemuksen. Se auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja varmistaa loppukäyttäjän tyytyväisyyden. Valmiit kotisivut ovat turvallisia ja täyttävät alan vaatimukset.

Kotisivun luomisen hinta

Kaikki palvelumme ovat hinnaltaan 15 € tunti. Se on paras hinta markkinoilla. Lopullinen kotisivun hinta riippuu työmäärästä, luotavasta sisällöstä ja toiminnallisuudesta.

Palvelun kehitys ja tulevaisuus

Perustamisestamme 2020 maaliskuussa lähtien olemme jatkuvasti laajentaneet ja parantaneet palvelujamme tarjotaksemme parhaan mahdollisen palvelun. Alun perin keskityimme tarjoamaan yksinkertaisia verkkoratkaisuja käyttäen Gatsby JS -valmispohj ia. Tähän päivään mennessä olemme kehittäneet kyvyn luoda alkuperäisellä designilla varustettuja kotisivuja, jotka on luotu erityisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Teknologian nopea kehitys, erityisesti tekoälyn alalla, on mahdollistanut meille palveluiden ja luodun koodin laadun laajentamisen ja parantamisen. Olemme integroineet AI:n, jotta kotisivujen luominen olisi nopeampaa ja tehokkaampaa.

Mukautuessa jatkuvasti Googlen algoritmien ja SEO-vaatimusten muutoksiin, olemme integroineet markkinointitoimet palveluihimme. Tulevaisuudessa keskitymme entistä enemmän kotisivujen visuaaliseen puoleen ja teknologisiin uudistuksiin tarjotaksemme asiakkaille innovatiivisia ratkaisuja.

Kodulehe Tellimine OÜ

Petseri tn. 8-53, 68204, Valga, Viro

Tel: +372 56 8844 56

Tilaaminen

PalveluehdotTietosuojakäytäntö

© 2020-2024 Kaikki oikeudet pidätetään