Pasūti mājaslapu!

Kodulehe Tellimine

Pakalpojuma Noteikumi

1. Darba apjoms

Kodulehe Tellimine OÜ klientam piedāvā šādas mājaslapu izveides pakalpojumus: konsultācijas, dizains, izstrāde, uzturēšana, mārketings, optimizācija. Veiktā darba apjoms ir norādīts klientam iesniegtajā cenu piedāvājumā. Papildu pakalpojumi, ko klientam pieprasa, ir jāapmaksā atsevišķi.

2. Maksājumu nosacījumi

Kā priekšapmaksu ir jāsamaksā 33% no vienošanās par pakalpojuma samaksu. Priekšapmaksa ir jāveic, pārskaitot līdzekļus uz Kodulehe Tellimine OÜ norēķinu kontu pirms darba sākšanas.

Klientam ir jāsamaksā Kodulehe Tellimine OÜ par veikto darbu vienošanās apmērā. Samaksu ir jāveic darba pabeigšanas brīdī, ja nav citādi rakstiski vienošanās. Papildu pakalpojumi, ko klientam pieprasa, ir jāsamaksā darba pabeigšanas brīdī.

Samaksu ir jāveic, pārskaitot līdzekļus uz Kodulehe Tellimine OÜ kontu.

3. Piegāde

Kodulehe Tellimine OÜ piegādās klientam pilnībā pabeigtu mājaslapu noteiktajā laikā. Kavējumi, ko izraisa Kodulehe Tellimine OÜ, nenozīmē maksas piemērošanu.

4. Īpašumtiesības

Samaksājot maksu, klients iegūst mājaslapu un visus saistītos materiālus, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības. Kodulehe Tellimine OÜ neizmanto klienta materiālus citiem mērķiem, kā tikai mājaslapas izveidei.

5. Kvalitāte

Kodulehe Tellimine OÜ izdarīs visu iespējamo, lai sniegtu klientam augstaskvalitātes mājaslapu, kas atbilst specifikācijām. Kodulehe Tellimine OÜ garantē, ka mājaslapa ir bez materiāla un darba kļūdām.

6. Uzturēšana

Kodulehe Tellimine OÜ piedāvā mājaslapas uzturēšanu un atjaunināšanu pēc nepieciešamības. Papildu uzturēšanai un atjaunināšanai, ko prasa klients, ir jāmaksā atsevišķi.

7. Atbalsts

Kodulehe Tellimine OÜ nodrošina klientu ar mājaslapas atbalstu 30 dienas pēc piegādes. Papildu atbalstu, ko prasa klients, ir jāmaksā atsevišķi.

8. Konfidencialitāte

Kodulehe Tellimine OÜ patur slepenībā visus klientam sniegtos datus un informāciju. Kodulehe Tellimine OÜ nerīkojas ar šo informāciju trešajām personām bez klienta iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

9. Pārtraukšana

Kodulehe Tellimine OÜ var pārtraukt līgumu, ja klientam nav samaksāta vienošanās maksājuma summa vai ja klientam ir pārkāpti līguma noteikumi. Ja līgums tiek pārtraukts klienta pārkāpuma dēļ, Kodulehe Tellimine OÜ neatmaksā samaksu, ko ir samaksājis klienta puses.

10. Strīdu risināšana

Visi šīs vienošanās izrietošie strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunas nesniedz rezultātus, strīdu risina tiesa.

Raksta autors:

Kiur Jullis

Kodulehe Tellimine OÜ valdes loceklis

Pēdējo reizi rediģēts:

5/14/2023

Bieži Uzdotie Jautājumi:

Pasūtīšana

Pakalpojumu noteikumiPrivātuma politika

Kodulehe Tellimine OÜ

Reg: 14933675

Tel: +372 56 8844 56

Petseri iela 8-53, 68204, Valga, Igaunija

© 2020–2023 Visas tiesības aizsargātas