Pasūtiet mājaslapu!

Kodulehe Tellimine OÜ

Pakalpojumu Noteikumi

1. Darba Apjoms

Kodulehe Tellimine OÜ piedāvā klientam šādus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes izveidi: konsultācijas, dizains, izstrāde, uzturēšana, mārketings, optimizācija. Veicamie uzdevumi ir norādīti cenā, kas piedāvāta klientam. Jebkuri papildus pakalpojumi, ko pieprasa klients, tiks apmaksāti atsevišķi.

2. Apmaksas Noteikumi

Ir nepieciešama avansa maksājuma veikšana 33% apmērā no vienošanās summas par pakalpojumu. Avansa maksājums jāveic pirms darba uzsākšanas, veicot bankas pārskaitījumu uz Kodulehe Tellimine OÜ bankas kontu.

Klients ir parādā Kodulehe Tellimine OÜ vienošanās summu par sniegtajiem pakalpojumiem. Apmaksa jāveic pēc darba pabeigšanas, izņemot gadījumos, kad rakstiski ir vienots par citu kārtību. Jebkuri papildus pakalpojumi, ko pieprasa klients, jāapmaksā pēc darba pabeigšanas.

Apmaksa jāveic, veicot bankas pārskaitījumu uz Kodulehe Tellimine OÜ bankas kontu.

3. Piegāde

Kodulehe Tellimine OÜ piegādās pilnībā pabeigtu tīmekļa vietni klientam norunātajā laikā. Aizkavējumi, ko izraisa Kodulehe Tellimine OÜ, nenes sodus.

Jebkuri papildus pakalpojumi, ko pieprasa klients, jāapmaksā pēc darba pabeigšanas.

4. Īpašumtiesības

Pēc maksājuma veikšanas klients iegūst tīmekļa vietni un visas saistītās materiālus, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības. Kodulehe Tellimine OÜ neizmantos klienta materiālus nekādiem citiem mērķiem, izņemot tīmekļa vietnes izveidi.

5. Kvalitāte

Kodulehe Tellimine OÜ veiks darbu pēc labākās sirdsapziņas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes tīmekļa vietni, kas atbilst klienta specifikācijām. Kodulehe Tellimine OÜ garantē, ka tīmekļa vietne būs brīva no materiāla un darba izpildes defektiem.

6. Uzturēšana

Kodulehe Tellimine OÜ piedāvā uzturēšanu un atjauninājumus tīmekļa vietnei pēc nepieciešamības. Jebkura papildus uzturēšana un atjauninājumi, ko pieprasa klients, tiks apmaksāti atsevišķi.

7. Atbalsts

Kodulehe Tellimine OÜ sniedz atbalstu tīmekļa vietnei klientam 30 dienas pēc piegādes. Jebkura papildus atbalsts, ko pieprasa klients, tiks apmaksāts atsevišķi.

8. Konfidencialitāte

Kodulehe Tellimine OÜ uzturēs visu klienta sniegto informāciju un datus konfidenciālus. Kodulehe Tellimine OÜ neizpaudīs šo informāciju trešajām personām bez klienta iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

9. Līguma Izbeigšana

Kodulehe Tellimine OÜ var izbeigt līgumu, ja klients nav veicis vienošanās summas apmaksu vai ir pārkāpis līguma noteikumus. Kodulehe Tellimine OÜ neatmaksās klientam veikto maksājumu, ja līgums tiek izbeigts klienta izraisīta pārkāpuma dēļ.

10. Strīdu Risināšana

Visi šī līguma izraisītie strīdi tiks risināti caur sarunām. Ja sarunas neizdodas, strīds tiks atrisināts caur tiesas procedūrām.

Kodulehe Tellimine OÜ

Petseri tn. 8-53, 68204, Valga, Igaunija

Tel: +372 56 8844 56

Pasūtīšana

Pakalpojuma noteikumiPrivātuma politika

© 2020-2024 Visas tiesības aizsargātas