Kodulehe sisu loomine - teksti kirjutamine, mis müüb

Loome strateegia ja sellest lähtudes kirjutame teksti, mis sobib kasutamiseks ettevõtte kõigis turunduskanalites. Pikaaegne sisutekstide kirjutamise kogemus.

Kodulehe teksti kirjutamine

Teenuse töömaht on 80 tundi

Miks tasub rõhku panna hea sisu loomisele

Kodulehe tegemisel on kõige raskem huvitava ja isikupärase sisu loomine. Enamasti alahinnatakse aega ja vaeva, mis kulub hea teksti kirjutamisele. Kui tahad konkurendist eristuda, peab sisutekst hästi kirjutatud ja lihtsalt loetav olema.

Tahad olemasolevale veebilehele uue näo anda? Või sisu loomisega päris otsast alustada. Nii ühel kui teisel juhul saame sisuloomel aidata - pakume teksti kirjutamise teenust. Meil on pikaaegne artiklite ja sisutekstide kirjutamise kogemus. Aitame tellijal ettevõtte tegevuse lahti mõtestada ja kliendini tuua läbi kirjutatud teksti, mida on võimalik kasutada ka teistes turunduskanalites.

Vajalikud eeltööd enne kodulehe sisu loomist - strateegia loomine

Tutvume konkurentide ja tegevusharuga laiemalt

Selgitame välja, mis on konkurentide tugevused ja nõrkused. Mis tehnoloogiat kasutades on nende veebilehed loodud. Millised on nende kodulehed kasutusmugavust silmas pidades. Uurime veebilehtede sisu ja kas sellest on midagi üle võtta. Teeme kindlaks, kas ja kuidas on konkurentide kodulehed leitavad interneti otsingus.

Loome ülevaate tellija ettevõte eelistest ja puudustest võrreldes konkurentidega.

Sisu loomist alustame strateegiast

Mõistlik on oma tegevus enne tööle asumist läbi mõelda. See kehtib ka veebilehe sisu luues. Enne tööle asumist tutvume ettevõtte ja konkurentidega. Selgitame välja valdkonnas kasutatavad otsisõnad ja terminid. Selle järgi saame planeerida kodulehe sisu ning oletatava lehe külastajate hulga ja edasised tööd.

Meile meeldib töötada kindlat visiooni või äriplaani omava tellijaga. See annab lõpptulemusele palju juurde, kui oled asjast huvitatud - avatud ja valmis panustama.

Kirjutame lahti, mida on Sul kliendile pakkuda

Miks peaks klient just Sind konkurendile eelistama? Veebilehe loomist alustame sellest küsimustest. Hea sisu loome koostöös tellijaga, sest kes veel on ekspert pakutavate toodete ja teenuste alal.

Aitame teksti loomisel, redigeerimisel ja kliendini viimisel parimal võimalikul moel. Avame toodete ja teenuste omadused ja omapära, et nad jõuaks inimeseni, kes neid otsib.

Kodulehe sisu loomine

Paneme paika veebilehe struktuuri

Lehe koostamisel arvestame, et iga sisuleht ja postitus räägiks ühel kindlal teemal, ühest tootest või teenusest. Nii on külastajal lihtsam orienteeruda. Leida, mida ta kodulehelt otsib. Selline ülesehitus parandab kasutajakogemust ja aitab sisu luues keskenduda ühele kindlale teemale.

Sisulehtede loomine

Pealeht, meist ja tooteid või teenuseid kirjeldav leht. Need lehed annavad ülevaate ettevõttest ja selle tegevusest. Mis eeliseid klient saab valides koostöö. Milline on firma ajalugu, tulevased plaanid ja inimesed ettevõtte taga. Anname ülevaade toodetest ja teenustest. Kontaktide lehte saab kasutada nii lihtsama kui keerukama kontaktvormi koostamiseks. Siia võib ehitada kasvõi broneerimissüsteemi.

Postituste loomine

Blogi tüüpi lehtede loomine iga toote või teenuse tutvustamiseks. See on koht, kus tuleb põhjalikuks minna ja kõik pisiasjadeni lahti kirjutada. Võimalikult täpse info andmine teeb kliendil Sinu toote või teenuse kasuks otsustamise lihtsaks.

Sarnased tooted ja teenused saab siltidega ühtseks tervikuks siduda. See aitab kodulehe loogilisele ülesehitusele kaasa. Parandab kasutajakogemust ja navigeerimist lehel.

Sisu optimeerimine ja teksti redigeerimine

Sisu valmides on hea see mõne aja pärast uuesti läbi kirjutada. Seda peaks tegema uuesti ja uuesti. Nii muutub kodulehe sisu loetavamaks. Kodulehe külastatavuse statistika järgi tuleb välja, mis pakub lehe külastajatele huvi. Selgub, milline osa sisust tuleb põhjalikumalt lahti kirjutada, et interneti otsingus parem positsioon saavutada. Siit võib välja tulla kuhu ettevõte võiks edasi arendada. Millised on arengud tegevusharus ja klientide käitumises.